آدرس شعبه مرکزی میدان هلال احمر
گالری مبل و پارچه مهدی با مدیریت آقای خسروانی واقع در شهرستان ساری است .